Program „Mój prąd”

Częste pytanie! Kto może skorzystać z programu „Mój Prąd” i zyskać do 5 000 zł dofinansowania na panele fotowoltaiczne? 

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

W ramach rządowego programu „Mój prąd” każdy inwestujący w instalacje fotowoltaiczne może liczyć na zwrot do 50 proc. kosztów, ale nie może to być więcej niż 5 tys. zł.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem
możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

II nabór wniosków od 13 stycznia 2020 roku do 18 grudnia 2020 roku. Oferujemy pełne wsparcie klienta przy zgłoszeniach instalacji do OSD oraz wnioskach o dofinansowania z programu Mój Prąd.

O szczegóły zapytaj naszych ekspertów.